Allt du behöver veta om radon i bostäder

September 12, 2023 by No Comments

Funderar du på hur ofta du bör utföra radonmätningar i ditt hus, vad kostnaden är och hur processen går till? Här kommer vi att klargöra alla aspekter kring radonmätningar, dess priser, och hur radon kan tränga in i ditt hem.

Varför är radonmätning viktigt?

Det enda sättet att fastställa om din bostad har för höga radonhalter är genom att utföra en radonmätning. Målet med en sådan mätning är att avgöra om radonhalten i ditt hem överstiger referensnivån på 200 Bq/m3. En långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer, och i Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. För att få ett pålitligt resultat och ett årsmedelvärde bör radonmätningen (känd som långtidsmätning) genomföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från oktober till och med april, och pågå i minst två månader. Om du bara vill ha en preliminär indikation om eventuella radonproblem kan du överväga en korttidsmätning.

Gränsvärden för radon

I både bostäder och allmänna lokaler är gränsvärdet för radonhalten fastställt till 200 Bq/m3 som ett årsmedelvärde.

Källor till radon i bostäder

Radon i våra bostäder kan komma från en av, eller en kombination av, följande tre källor:

  • Från marken: Den mest förekommande orsaken till radon i våra hem är marken under byggnaden. Radon från marken tränger in i bostaden genom små sprickor och öppningar i grunden.
  • Från byggmaterial: Vissa byggmaterial som blåbetong kan avge radon under en längre tid. 
  • Från hushållsvattnet: Särskilt om du har en egen brunn kan radon komma från hushållsvattnet. Gasen kan frigöras när vattnet används i hemmet, vilket kan leda till ökade radonhalter inomhus.

Att genomföra en radonmätning är en enkel process:

  • Beställ radonmätare: Du kan enkelt beställa hem radonmätare online.
  • Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar: Följ noggrant instruktionerna för att placera ut dosorna korrekt.
  • Skicka tillbaka dosorna när mätperioden är avslutad: När mätperioden är klar, skicka tillbaka dosorna för analys.
  • Resultat: Inom cirka en vecka efter att dosorna har analyserats får du en detaljerad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i ditt hem eller om allt är inom gränserna.

Kostnaden för radonmätning

För att genomföra en radonmätning i ditt hus eller villa varierar kostnaden. En långtidsmätning kostar 280 kronor per dosa inklusive moms, medan en korttidsmätning kostar 340 kronor per dosa inklusive moms. Du kan enkelt beställa radonmätare för radonmätning för att säkra en hälsosam inomhusmiljö.