Kroppsaktivism – alla kroppar är bra kroppar

Vad är egentligen kroppsaktivism? Många människor har idag problem med de olika idealen som finns för hur människokroppen ska se ut. Det kan vara att en manlig kropp ska vara extremt muskulös, som exempelvis Arnold Schwarzeneggers, eller att en kvinnokropp ska vara alldeles för smal eller orealistiskt kurvig. Som en slags reaktion mot de olika, många gånger osunda idealen som vi är omringade av i vårt samhälle har kroppsaktivism uppstått. Det är genom internet och media som den största delen av den här aktivismen sker. Aktivismen handlar om att ge utrymme i vårt samhälle till vanliga kroppar.

Kroppsaktivism finns för att alla kroppar ska få finnas

Kroppsaktivism på internet

Ett vanligt sätt att vara en kroppsaktivist på, är genom att använda olika sociala medier. Genom att visa upp vanliga kroppar i media, med alla småfel och normala former, vill aktivisterna se till att mer normala kroppar får ta plats i offentlighetens rum. Det finns idag många bloggare som sysslar med kroppsaktivism. En av de mest kända bloggarna i Sverige som ägnar sig åt kroppslig aktivism är Lady Dahmer. Den frispråkiga feministen lägger ofta upp oretuscherade bilder på sin kropp och skriver mycket om hur det är att vara överviktig i dagens Sverige.

Tanken bakom att fylla internet med bilder på vanliga kroppar är att vanliga människor ska kunna jämföra sig med något realistiskt. Media har många gånger blivit skarpt kritiserade för att använda alldeles för mycket retuschering vid fotograferingar samt för smala modeller. Många känner inte igen sig i idealen som uppmuntras och tycker att den här sortens orealistiska bilder leder till stress, hets och kropps-hat. En sida på internet, som var mycket populär innan den lades ner, arbetade med kroppsaktivism genom att låta vanliga människor ladda upp bilder på sina helt vanliga kroppar.

För alla olika sorters kroppar

Själva tanken bakom kroppsaktivism är att alla kroppar är bra som de är. Även om det är många överviktiga som syns och hörs inom denna typ av aktivism, så är rörelsen till för alla. Många kvinnor har till exempel lagt ut bilder på sociala medier som visar upp hur deras kroppar ser ut efter barnafödsel. Det är för att visa upp att det är normalt med stretchmärken, mjuka magar och en kropp som har förändrats mycket genom graviditeten. Människor som har varit med om olika sjukdomar, exempelvis cancer, är också aktiva inom kroppsaktivismen.

Många människor bär på självhat på grund av kroppen. Det kan visa sig genom olika ätstörningar, ortorexi eller genom att man helt enkelt skäms för sin kropp. Grundtanken bakom kroppsaktivism är att det är viktigt att fler normala och många olika kroppar får ta plats och synas. På grund av att modeindustrin, filmer och annan media har satt upp ett ideal som för många är ouppnåeligt, så jämför sig många negativt och mår dåligt. Om det finns något mer likt en själv att jämföra sig med så är det lättare att acceptera sin kropp precis som den är.

En viktig aktivism

Den här rörelsen hyllas av många, men får också en hel del kritik. De hårdaste kritikerna säger att kroppsaktivism uppmuntrar ohälsosamma livsstilar som till exempel övervikt. Sanningen är dock att vi de senaste åren har haft stora problem med ätstörningar, främst bland unga tjejer. För att få bukt med det problemet kan kroppsaktivismen kanske hjälpa till att visa att alla kroppar existerar, fungerar och faktiskt är helt okej. Det krävs en motvikt i media för alla ideal som skapar självhat, främst bland yngre människor. Om den här aktivismen är den motvikten, det återstår att se.