Ätstörningar

De allra flesta förknippar ätstörningar med en anorektisk, hopsjunken tonårstjej, men faktum är att en ätstörning kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön eller bakgrund. Att lida av en ätstörning är ingenting som behöver synas på utsidan, utan det handlar mest om det mentala. I de allra flesta fall är personen som lider av en ätstörning inte underviktig. Det finns flera olika typer av ätstörningar och de yttrar sig på olika sätt. I den här texten kommer du att läsa om de vanligaste ätstörningarna och hur de påverkar en person, såväl psykiskt som fysiskt.

Ätstörningar måste uppmärksammas och upptäckas i tid

Ätstörningar som man

Att vara man och ha en ätstörning kan vara väldigt svårt, speciellt när sjukdomen är oerhört starkt förknippad med just kvinnor. Oftast så tas kvinnor på mer allvar än män när de lider av en ätstörning. Detta kan göra att det blir svårt för män att nå ut och våga prata öppet om sitt problem. Ungefär 8% av de som har en ätstörning är män, och det finns även en del skillnader på symptomen vid ätstörningar beroende på om den drabbade är man eller kvinna.

Män med ätstörningar är ofta uppdelade i två grupper; de som ökar i vikt, och de som minskar i vikt. För unga män är en ätstörning ofta särskilt förödande eftersom den stör den normala fysiska utvecklingen. Uppträder ätstörningen i de yngre tonåren så kan målbrottet försenas och muskelmassan minska. Detta är ofta tvärt emot vad personen vill uppnå. Detta kan i sin tur leda till ännu mer missnöje över ens kropp, vilket kan leda till att personen ofta tar till ännu mer extrema åtgärder.

Olika symptom på ätstörningar

Oftast uppkommer en ätstörning när personen inte är nöjd med sin tillvaro. Det kan handla om att personen kommit in i depression, lider av ångest eller rent av har ett missbruk. Världen idag är väldigt utseendefixerad och att ständigt känna press på sig att behöva leva upp till samhällets skönhetsideal kan göra att många känner ångest över sig själva och sina kroppar, särskilt unga människor. Känslor av att inte vara bra nog leder till självhat och en önskan om att bli lika ”perfekt” som idealet. Anorexia nervosa är en våra vanligaste ätstörningar och den kännetecknas av bland annat självsvält.

Bulimi är en annan av våra vanligaste ätstörningar och kännetecknas av episoder av hetsätning. När ångesten kommer över att ha konsumerat alldeles för mycket energi så försöker personen göra sig av med överskottet genom att antingen svälta sig, använda laxermedel eller träna. UNS är en kombination av både anorexi och bulimi men personerna gör sig inte av med maten vilket senare leder till övervikt. Ortorexi är en annan variant av ätstörning där personen är överdrivet hälsosam och tränar extremt mycket för att inte lägga på sig något fett. Det blir som en besatthet att hela tiden vara nyttig och aktiv.

Många lider av ätstörningar

Det finns många typer av ätstörningar och det är inte alltid dessa är lätta att upptäcka. Därför gäller det att vara uppmärksam om någon i din omgivning uppvisar ett beteende som inte stämmer överens med hur personen vanligtvis brukar bete sig. Förändrade matvanor bör uppmärksammas, t.ex. om personen plötsligt verkar nedstämd, skadar sig själv eller försvinner in på toaletten efter att ha ätit. Unga kvinnor är i majoritet vad gäller dessa sjukdomar, men män drabbas också. Dock uppvisar de olika könen ibland olika symptom, så det är bra att ha detta i åtanke.

Socialstyrelsen erbjuder kurser i en rad olika områden, riktade till ST-läkare, bland annat i ämnet ‘ätstörningar’. Är du inte läkare, men önskar dig mer information om denna psykiska störning, så kan du vända dig till riksföreningen Frisk&Fri.